Celem niniejszego dokumentu (dalej Polityka) jest określenie zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych pochodzących od osób będących użytkownikami serwisu internetowego należącego do Administratora (dalej Użytkownik). Polityka zawiera również informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Hochland Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu, przy ul. Okrężnej 2, 64‐530 Kaźmierz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000106528, NIP 5660013371, REGON 130158192, kapitał zakładowy w wysokości 19.885.800,00 zł (dalej Administrator lub my).

Z Administratorem możesz się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: daneosobowe@hochland.com.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na ww. adressiedziby lub przy pomocy adresu e-mail: daneosobowe@hochland.com.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jestes stroną zawartej z nami umowy?

Reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot?

Zgłaszasz reklamację?

Chcesz wziąć udział w rekrutacji?

Jesteś zainteresowany naszymi działaniami marketingowymi?

Chcesz z nami po prostu porozmawiać?

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, w zależności od celu ich przetwarzania, jest upoważniony personel Administratora, podwykonawcy Administratora, spółki powiązane, poczta, kurierzy, ubezpieczyciele, banki, firmy przewozowe oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności firmy świadczące usługi IT i wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, firmy marketingowe, audytorzy zewnętrzni, tłumacze, wywiadownie gospodarcze i inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych tylko i wyłącznie w celu realizacji swoich zadań i w zakresie do tego niezbędnym.

Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od opisanych wyżej celu i podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

Przysługujące Ci prawa

Przysługuje Ci prawo do:

Przysługuje Ci również prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji (np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W sprawie realizacji przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na wskazany we wstępie adres e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Bezpieczeństwo

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed bezprawnym ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych w sposób niezgodny z przepisami RODO.

Administrator danych podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi RODO, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz art. 32 RODO, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Podmioty powiązane z Administratorem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez nas wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

PLIKI COOKIES

Kluczowe informacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. telefon, tablet, komputer, konsola) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki).

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Takie pliki cookies są przez nas używane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie o naszej działalności przy pomocy serwisu internetowego.

Pozostałe pliki cookies stosowane są w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, prowadzenia statystyk i w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych. Innych niż niezbędnych plików cookies używamy tylko, jeśli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Pozostałe informacje

Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat, zanim na Twoim komputerze zostaną zapisane pliki cookies. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony internetowej.

Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.

Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć tutaj: www.allaboutcookies.org.

Twoje aktualne zgody na pliki cookies:

W jaki sposób możemy samodzielnie zarządzać plikami cookies podczas przeglądania strony?

PrzeglądarkaSpos6b
Google ChromeKlikamy na menu i wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookies można zmienić następujące ustawienia plików cookies:
– usuwanie plików cookies
– domyślne blokowanie plików cookies
– domyślne zezwalanie na pliki cookies
– domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki.
Internet ExplorerZ menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla FirefoxZ menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O plikach cookies decyduje zaznaczenie (kliknięcie) – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
OperaZ menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O plikach cookies decyduje zaznaczenie (kliknięcie) – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Sieć społecznościowa

W Serwisie znajdują się odnośniki (linki) do zewnętrznych portali społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram. Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu na dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki społecznościowej (plug-in) poszczególnych portali społecznościowych, a Twoja przeglądarka łączy Cię z tym serwisem.

Jeśli podczas wizyty w Serwisie klikniesz na wybrany link, dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych oraz ich przetwarzania przez dany portal społecznościowy. Jeśli w trakcie odwiedzania Serwisu klikniesz na wybrany link, będąc jednocześnie zalogowanym w danym portalu, to za pośrednictwem konta na tym portalu może dojść do przekazania informacji o odwiedzeniu naszego Serwisu oraz zapisania tego faktu na Twoim koncie w danym portalu społecznościowym. Aby uniknąć takiego działania, należy się wylogować z konta na danym portalu społecznościowym przed kliknięciem na dany link.

Cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i obowiązki administratora takiego portalu służące ochronie prywatności użytkowników znajdziesz w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych tego portalu. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu na dany link odpowiedzialny jest dany portal społecznościowy.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 17.08.2020